skip to Main Content
Kennissessie – 4 Juli 2016 – “COBIT: IT Governance En Risico Management”

Kennissessie – 4 juli 2016 – “COBIT: IT Governance en risico management”

Hierbij nodigen wij je uit voor de kennissessie “COBIT: IT Governance en risico management” op maandag 4 juli a.s. bij ons op kantoor in Zoetermeer.

Met de toegenomen belangstellig voor IT governance wordt het steeds belangrijker om de state-of-affairs van de informatievoorziening in één oogopslag inzichtelijk te maken aan bestuur, RvC en toezichthouders.

Een manier om dit te doen is door het inzetten van COBIT, een holistisch IT Governance framework. Dit framework objectiveert waarnemingen, en geeft inzicht in de volwassenheid van processen en verbeteracties. Het wordt als good practice aanbevolen door De Nederlandsche Bank en de Algemene Rekenkamer. Door met dit framework een rapportage te creëren over de informatie voorziening en daarvoor ingerichte bedrijfsprocessen, ontstaat een effectief communicatie middel. Het gesprek wordt daarmee gericht op de meest relevante zaken, die in het kader van IT Governance aan de orde moeten komen. Maar hoe voorkom je dat dit een ‘tick-in-the-box’ cultuur tot gevolg heeft ? En welke waarde mag worden gehecht aan de rapportage in relatie tot de werkelijkheid ?

Om een en ander nader te verduidelijken en wat ervaringen op te doen, wordt in het tweede gedeelte van deze kennissessie een casus ingebracht, waarin de proces ontwikkelingen van een organisatie enkele jaren werden gevolgd.

Deze kennissessie wordt verzorgd door Job Stierman en Bauk van der Valk. Job is IT manager, auditor en compliance officer. Hij heeft onder meer bij Volmac, Arthur Andersen en KPMG gewerkt. Hij heeft veel assessments en verbeterprojecten uitgevoerd bij financiële instellingen, energiebedrijven en publieke organisaties, waaronder de AFM en Ministeries. Bauk heeft verschillende functies in IT vervuld, van systeemontwikkelaar tot informatiemanager, onder meer bij Fokker, ING en UWV. Samen hebben ze de laatste jaren een aantal governance gerelateerde adviesprojecten uitgevoerd. Onderdeel daarbij was het geven van training, waarvoor Bauk de Nederlandse vertaling van COBIT heeft verzorgd.

We starten om 16:30 en eindigen om 19:30 uur. Voor de inwendige mens wordt zorg gedragen.

De agenda is als volgt:

16:30    Inleiding door Ries Bode
16:45    Uiteenzetting IT Governance en het COBIT Framework
17:45    Inleiding casus
18:00    Pauze onder het genot van een broodje
18:30    Uitwerken casus en uitwisselen van ervaringen, ruimte voor vragen
19:30    Einde

De kennissessie vindt plaats bij ons op kantoor, Algengroen 12-14, 2718 GN Zoetermeer.

Back To Top